ภาพกิจกรรม
จำนวนภาพกิจกรรมทั้งหมด 28 รายการ

พยัญชนะหรรษา ห-ฮ (ดู : 25)

          วันจันทร์ที่ 11 มิถุนายน 2561 ไปสนุกหรรษากับการเรียนรู้พยัญชนะ ห-ฮ กับ...

กีฬาสานสัมพันธ์พลวิทยา (ดู : 408)

          วันเสาร์ที่ 23 ธันวาคม 2560 โรงเรียนพลวิทยาจัดกิจกรรม กีฬาสานสัมพันธ์พ...

กิจกรรม...ครูไหว้ครู ปีการศึกษา 2560 (ดู : 390)

     วันพฤหัสบดีที่ 25 มิถุนายน 2560 ณ ห้องประชุม ชั้น 5 โรงเรียนพลวิทยา เต็มไปด้วยความอบอ...

สังสรรค์ปีใหม่...ครอบครัวพลวิทยา (ดู : 1,190)

         วันเสาร์ที่ 26 ธันวาคม 2558 โรงเรียนพลวิทยา โดย ดร.เชน-ดร.เอมพิธา สุขสว...

พลวิทยามอบขวัญและกำลังใจต้อนรับปีใหม่ "ถุงทอง..อดออม" (ดู : 737)

    วันอังคารที่ 22 ธันวาคม 2558 โรงเรียนพลวิทยา โดย ดร.เอมพิธา จิตต์เสนา ผู้รับใบอนุญาต/ผู้อำ...

คณะครู และบุคลากรสายสนับสนุน โรงเรียนพลวิทยา ตรวจสุขภาพประจำปี (ดู : 784)

     วันศุกร์ที่ 9 ตุลาคม 2558 คณะครูและบุคลากร โรงเรียนพลวิทยา รับการตรวจสุขภาพประจำปี ณ...

กิจกรรมส่งเสริมความรู้... "การคัดกรองและประเมินเด็กในโรงเรียน" (ดู : 660)

     วันพฤหัสบดีที่ 8 ตุลาคม 2558 คณะครู อาจารย์โรงเรียนพลวิทยา รับการส่งเสริมความรู้ "กา...

คณะผู้บริหาร ครู อาจารย์ โรงเรียนเอกชน จังหวัดปัตตานี...ศึกษาดูงานโรงเ... (ดู : 681)

     วันพฤหัสบดีที่ 10 กันยายน 2558 โรงเรียนพลวิทยา มีความยินดี และเป็นเกียรติอย่างยิ่ง ท...

PHOLWITAYA YOUTH ORCHESTRAโชว์ศักยภาพทางด้านดนตรีในคอนเสิร์ต“PYOคีตราช... (ดู : 661)

    โรงเรียนพลวิทยา โรงเรียนในเครือพลวิทยา ร่วมกับโรงเรียนมิวสิคทาวน์ จัดการแสดงคอนเสิร์ต "PYO ...

กิจกรรม...ครูไหว้ครู (ดู : 647)

บรรยากาศในเย็นวันพฤหัสบดีที่ 25 มิถุนายน 2558 ณ ห้องประชุม ชั้น 5 โรงเรียนพลวิทยา เต็มไปด้วยความอบอุ่นของ...

กฟภ.อบรมการประหยัดไฟฟ้าในชีวิตประจำวัน ลด CO2 (ดู : 629)

ในวันที่ 25 มีนาคม 2558 โดยการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

ไปที่หน้า