ข่าวประชาสัมพันธ์
การแข่งขัน "พลวิทยาคัพ ครั้งที่ 1"
29 มกราคม 2561

          วันที่ 24-26 มกราคม 2561 โรงเรียนพลวิทยา แผนกอนุบาล จัดการแข่งขันฟุตบอล "พลวิทยาคัพ ครั้งที่ 1" ณ สนามหญ้าเทียม โรงเรียนพลวิทยาระบบสองภาษา เพื่อปลูกฝังส่งเสริมให้นักเรียนมีพลานามัยที่สมบูรณ์แข็งแรง รักการออกกำลังกาย และได้แสดงศักยภาพด้านกีฬาเต็มศักยภาพของแต่ละบุคคล รู้จักการทำงานเป็นทีม รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย มีน้ำใจเป็นนักกีฬาที่ดีค่ะ

ขอแสดงความยินดีกับนักกีฬาคนเก่งดังนี้

อันดับที่ 1 โรงเรียนพลวิทยา ทีม B 

อันดับที่ 2 โรงเรียนสวัสดิ์บวร

อันดับที่ 3 โรงเรียนพลวิทยา ทีม A

และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กค่ายเสนาณรงค์