ข่าวประชาสัมพันธ์
วิทยาศาสตร์...อันดับ1 ระดับภาคใต้
12 กุมภาพันธ์ 2561

          ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนคนเก่งด้านวิชาการ  ที่สามารถทำคะแนนสอบสูงสุดระดับภาค ระดับจังหวัด จากการสอบแข่งขันบริษัทเสริมปัญญา จำกัด

* วิชาวิทยาศาสตร์

 อันดับ 1 ระดับภาคใต้     ด.ญ.นิตา         จงไกรจักร        ป.5/8

* วิชาคณิตศาสตร์

อันดับ 1 ระดับจังหวัด     ด.ช.เจตนิพัทธ์    เจือบุญ           ป.4/8

อันดับ 1 ระดับจังหวัด     ด.ช.มีน            รัดแก้ว            ป.4 PBS