ข่าวประชาสัมพันธ์
แถลงข่าวโครงการ เปิดสถาบัน CADET-TUTOR & MATH-SCIENCE หาดใหญ่
12 กุมภาพันธ์ 2561

                    วันจันทร์ที่ 12 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 10.30 – 12.00 น. มีการเปิดแถลงข่าว โครงการใหม่ของโรงเรียนพลวิทยา  การเปิดโรงเรียน CADET-TUTOR HAIYAI  โดยโรงเรียนพลวิทยา ร่วมกับ สถาบันกวดวิชาที่มีชื่อเสียง  CADET-TUTOR & MATH-SCIENCE  ร่วมมือทางด้านวิชาการเปิดห้องเรียนสำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยม ม.1-ม.6  * เดือนพฤษภาคม 2561 เปิดห้องเรียน E-Learning "ระบบดีที่สุดในประเทศไทย" สอนสดโดยอาจารย์จากกรุงเทพฯ ระดับเกียรตินิยมจากในและต่างประเทศทุกเดือน 

* ปี 2562 เปิดห้องเรียน PREMIER ม.1&ม.4 เตรียมทหาร และเตรียมแพทย์-วิศวะ สอนสดโดยอาจารย์จากกรุงเทพฯ ระดับเกียรตินิยมจากในและต่างประเทศทุกวันศุกร์-เสาร์ และจะมีการสอบคัดเลือกในวันที่ 10 พฤศจิกายน 2561 

         ในวันนี้นักข่าวได้เข้าร่วมฟังรายละเอียดโครงการ และสัมภาษณ์ผู้อำนวยการ CADET-TUTOR & MATH-SCIENCE  จากกรุงเทพฯ และ ผู้อำนวยการโรงเรียนพลวิทยา  ณ ห้องประชุมโรงเรียนพลวิทยา