• ปรับขนาด
    ตัวอักษร
            ข่าวดี!!!...ปีการศึกษา 2562 โรงเรียนพลวิทยา แผนกมัธยม เปิดห้องเรียน โครงการพิเศษ Program Premier ม.1,ม.4 (ห้องเรียน CADET และห้องเรียน SUPER DOCTOR) มอบทุนการศึกษากว่า 200,000 บาท เปิดรับสมัคร วันที่ 1-15 สิงหาคม 2561 สอบคัดเลือก วันที่ 8 กันยายน 2561 ประกาศผลการคัดเลือก วันที่ 20 กันยายน 2561 ติดต่อสอบถาม โทร.074-255111 ,089-6550655 คุณขวัญ
ข่าวสารโรงเรียน
เรียนเชิญนักเรียนเเละผู้ปกครองเเละผู้สนใจศึกษาต่อค...
ประกาศ...โรงเรียนพลวิทยา แผนกมัธยม เปิดรับสมัครนัก...
นักเรียนทุนห้องเรียน Premier (เตรียมแพทย์ ทันตะ เภ...
โรงเรียนพลวิทยา แผนกมัธยม เปิดห้องเรียน Premier (เ...
วันเสาร์ที่ 29 กันยายน 2561 นักเรียนทุน ห้องเรียน P...
วันที่ 31 สิงหาคม - 1 กันยายน 2561 ศูนย์พัฒนาอัจ...
วันที่ 24-25 สิงหาคม 2561 ศูนย์พัฒนาอัจฉริยภาพทา...
วันสถาปนาโรงเรียนพลวิทยา จัดขึ้นในวันที่...
โรงเรียนพลวิทยา ได้ร่วมทำ MOU กับสถาบัน MATH-SCIENC...
Hacked by zImmortal ac.th Hacked ? ...
โรงเรียนพลวิทยาร่วมมือ สสวท.และการบินไทยจัดกิจกรรมค่าย ...
ศูนย์พัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทย์-คณิต โรงเรียนพลวิทยา และโรงเรีย...
โรงเรียนพลวิทยาร่วมกับสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโ...
โรงเรียนพลวิทยา และโรงเรียนพลวิทยาระบบสองภาษาร่วมกับ สสวท. ...
รายละเอียดการจัดการอบรมครูด้านเทคนิคการสอนวิทยาศาสตร์และคณิต...
ขอเปลี่ยนแปลงวันอบรมค่ายอัจฉริยภาพวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ที...
โรงเรียนพลวิทยา จังหวัดสงขลา ซึ่งเป็นศูนย์พัฒนาอัจฉริยภาพทาง...
ภาพกิจกรรม
วิดีโอ
ปฏิทินกิจกรรม
ทำเนียบนักเรียนเรียนดี
เลือกการแข่งขัน